[nasa_title title_text=”ที่สอง” title_color=”#062f87″ title_bg=”#ffffff”]

นักอยากเขียนธรรมดาที่ให้ยกคุณคนอ่านเป็นที่หนึ่ง หวังจะเยียวยาหัวใจตัวเองให้ดีขึ้นด้วยการเรียบเรียงความคิดผ่านการเขียน

ผลงานอื่นๆของนักเขียน

  1.  MONDAY MORNING #กาแฟวันจันทร์
  2.  LIQUEUR #เหล้าหวานไม่เท่าเธอ

สั่งซื้อหนังสือของนักเขียน

ติดตามคุณนักเขียนจากช่องทางอื่นๆ