[nasa_title title_text=”ammie_aa” title_color=”#062f87″ title_bg=”#ffffff”]

พนักงานออฟฟิศที่นอกจากเขียนนิยายก็ไม่ชอบทำอะไรอีกเลย

ผลงานอื่นๆของนักเขียน

  1. Opposite Side
  2. Lost and Found
  3. Turn Back Time
  4. Lecturer
  5. เพื่อนเธอทั้งปี
  6. My Brother’s Girlfriend

สั่งซื้อหนังสือของนักเขียน

ติดตามคุณนักเขียนจากช่องทางอื่นๆ