หมายเหตุ: หากในการสั่งซื้อของท่านมีสินค้า Pre-Order สินค้าของท่านจะทำการจัดส่งพร้อมกันเมื่อปิด Pre-Order ค่ะ

**หากคุณลูกค้าไม่ทำการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสั่งซื้อ ลิลลี่เฮ้าส์ขออนุญาตยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าค่ะ**

สามารถยืนยันชำระเงินได้ที่ Click