ชวนจับตาดู คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น #สมรสเท่าเทียม มาตรา 1448 ว่าการสมรสขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

© 2021 lily house.
LINE LOGO SVG