สีเขียว
อาจสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ งอกงาม
แต่บางครั้งก็สื่อถึงความเสื่อมทราม ทับถม และเหม็นเน่า
บางคราก็กล่าวไปถึงการอุดมด้วยบาปและตะกอนทั้งปวง
…แล้วซากอันเขียวครามที่ล่องลอยอยู่ในบึ้งลึกเหล่านั้นล่ะ?
คือความบริบูรณ์งอกงาม
หรือแค่การพูนถมของความทรงจำอันนับนิรันดร์กัน


TW: อาจมีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับศาสนา / มีการพาดพิง วิจารณ์ศาสนา,ความเชื่อทางศานา / มีการเสนอแนวคิดและความเชื่อส่วนบุคคลผ่านแง่มุมตัวละคร / มีการกล่าวถึงการใช้สารเสพติดและสุรา / มีการเรียงประโยคแบบจำเพาะของคนเขียน

นักเขียน: zero:zero

จำนวหน้า: 171

ขนาด: B6

ทดลองอ่าน: คลิ๊ก

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้

© 2021 lily house.
LINE LOGO SVG