การประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ
“เรื่องสั้นจากสี PANTONE”

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากกว่า 109 เรื่อง และมีมากกว่า 50 เรื่องที่ส่งมาในวันที่ 2/9

ทางเราจึงจำเป็นต้องเลื่อนวันประกาศผลเพื่อใช้เวลาในการพิจารณาให้มากขึ้นดังนี้:
– ประกาศเรื่องที่เข้ารอบ 10 เรื่องวันที่ 19 กันยายน
– ประกาศเรื่องที่ชนะการประกวดวันที่ 26 กันยายน

**กรรมการการตัดสินจะประกอบไปด้วย บก. ลิลลี่เฮ้าส์ และนักเขียนที่ได้รับเชิญมาสำหรับการเป็นกรรมการประกวด โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อนักเขียนผู้แต่งเรื่องในระหว่างพิจารณา เพื่อให้มีความเป็นธรรมกับนักเขียนหน้าใหม่ และ เก่า

รอติดตามกันนะคะ ><, บ้านลิลลี่ขออภัยทุกท่านที่ต้องทำให้รอนานด้วยนะคะ

รายละเอียดการประกวด

ประกวดงานเขียนเรื่องสั้นจากสี Pantone

ผู้เข้าประกวดต้องเลือกสี Pantone มาหนึ่งสี จากทั้งหมด หกสีที่ทางเรากำหนดให้ และสร้างสรรค์ผลงานเขียนออกมาได้ตามแต่จินตนาการของตนต่อสีที่เลือก

ไม่จำกัดแนวการเขียน แต่ต้องเป็นงานเขียนประเภท ’หญิงรักหญิง’ หรือ ‘ยูริ’ เท่านั้น

ประกวดงานเขียนเรื่องสั้นจากสี Pantone

ผู้เข้าประกวดต้องเลือกสี Pantone มาหนึ่งสี จากทั้งหมด หกสีที่ทางเรากำหนดให้ และสร้างสรรค์ผลงานเขียนออกมาได้ตามแต่จินตนาการของตนต่อสีที่เลือก

ไม่จำกัดแนวการเขียน แต่ต้องเป็นงานเขียนประเภท ’หญิงรักหญิง’ หรือ ‘ยูริ’ เท่านั้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของต้นฉบับผลงาน

 • ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เขียน
 • เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
 • สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 สี 1 ชิ้นงาน
 • ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ 14 พอยท์, Font Cordia New ความยาว 10 -20 หน้า A4 ส่งเป็น File PDF และ Word
 • ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail และ ไอดีไลน์ที่สามารถติดต่อได้มาบนเอกสาร
 • ผู้เขียนต้องระบุ ชื่อสี Pantone ที่เลือก พร้อมทั้งคำอธิบายความรู้สึกของผู้เขียนหรือคอนเซ็ปต์โดยย่อต่อสีที่เลือกมา
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด (คณะกรรมการประกอบไปด้วยกองบรรณาธิการลิลลี่เฮ้าส์ และนักเขียนยูริท่านอื่นๆ )
 • ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของสำนักพิมพ์ลิลลี่เฮ้าส์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของต้นฉบับผลงาน

 • ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เขียน
 • เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
 • สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 สี 1 ชิ้นงาน
 • ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดตัวหนังสือ 14 พอยท์, Font Cordia New ความยาว 10 -20 หน้า A4 ส่งเป็น File PDF และ Word
 • ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail และ ไอดีไลน์ที่สามารถติดต่อได้มาบนเอกสาร
 • ผู้เขียนต้องระบุ ชื่อสี Pantone ที่เลือก พร้อมทั้งคำอธิบายความรู้สึกของผู้เขียนหรือคอนเซ็ปต์โดยย่อต่อสีที่เลือกมา
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด (คณะกรรมการประกอบไปด้วยกองบรรณาธิการลิลลี่เฮ้าส์ และนักเขียนยูริท่านอื่นๆ )
 • ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานเป็นของสำนักพิมพ์ลิลลี่เฮ้าส์

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 1. ส่ง 1. File PDF 2. File Word (ต้องส่งให้ครบทั้ง 2 รูปแบบ) มาทาง E-mail : info@lily-house.com
 2. กรุณาใส่ชื่อหัวข้อ E-mail “ส่งผลงานประกวดเรื่องสั้นจากสี (ตามด้วยชื่อ และ นามสกุล หรือนามแฝง) – ชื่อเรื่อง” เช่น “ส่งผลงานประกวดเรื่องสั้นจากสี นายวฤทธิ์ แสงทอง – ความรู้สึกสี Pantone’’

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 1. ส่ง 1. File PDF 2. File Word (ต้องส่งให้ครบทั้ง 2 รูปแบบ) มาทาง E-mail : info@lily-house.com
 2. กรุณาใส่ชื่อหัวข้อ E-mail “ส่งผลงานประกวดเรื่องสั้นจากสี (ตามด้วยชื่อ และ นามสกุล หรือนามแฝง) – ชื่อเรื่อง” เช่น “ส่งผลงานประกวดเรื่องสั้นจากสี นายวฤทธิ์ แสงทอง – ความรู้สึกสี Pantone’’

ขั้นตอนการจัดประกวด

 • เปิดรับผลงาน 3 สิงหาคม 2564
 • สิ้นสุดการรับผลงาน 2 กันยายน 2564
 • คณะกรรมการคัดกรองผลงาน 3-15 กันยายน 2564
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์และโซเชี่ยลมีเดีย 16 กันยายน 2564

ขั้นตอนการจัดประกวด

 1. เปิดรับผลงาน 3 สิงหาคม 2564
 2. สิ้นสุดการรับผลงาน 2 กันยายน 2564
 3. คณะกรรมการคัดกรองผลงาน 3-15 กันยายน 2564
 4. ประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์และโซเชี่ยลมีเดีย 16 กันยายน 2564

รางวัลการประกวด

 • ผลงานของนักเขียนที่ผ่านการประกวดจะได้นำไปรวมเล่มและตีพิมพ์ในหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มใหม่ของสำนักพิมพ์ลิลลี่เฮ้าส์ พร้อมกับนักเขียนยูริชื่อดังอีก 9 ท่าน
 • ลิลลี่เฮ้าส์มอบส่วนแบ่งกำไร 50% จากยอดพิมพ์ทั้งหมดให้นักเขียนทั้ง 10 ท่าน (ส่วนแบ่งท่านละ 5% ของจำนวนตีพิมพ์)

รางวัลการประกวด

 • ผลงานของนักเขียนที่ผ่านการประกวดจะได้นำไปรวมเล่มและตีพิมพ์ในหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มใหม่ของสำนักพิมพ์ลิลลี่เฮ้าส์ พร้อมกับนักเขียนยูริชื่อดังอีก 9 ท่าน
 • ลิลลี่เฮ้าส์มอบส่วนแบ่งกำไร 50% จากยอดพิมพ์ทั้งหมดให้นักเขียนทั้ง 10 ท่าน (ส่วนแบ่งท่านละ 5% ของจำนวนตีพิมพ์)

คำถามที่พบบ่อย

ส่งผลงานไปแล้ว จะมีการตอบรับไหมคะว่าผ่านหรือไม่ผ่าน?

ทางเราจะตอบกลับผลการตัดสินทุกผลงานนะคะ

ส่งผลงานแนวไหนได้บ้าง มีห้ามแนวไหนไหม

ได้ทุกแนว แต่สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา
1. ผลงานที่ขัดต่อศีลธรรมเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง (incest) , ความนิยมหรืออยากมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (Pedophilia )
2. ผลงานแฟนฟิคชั่น

นักเขียนจะได้ส่วนแบ่งเท่าไร คิดอย่างไร

ลิลลี่เฮ้าส์ มอบส่วนแบ่งของกำไร 50% ให้กับนักเขียนทั้ง 10 ท่าน หรือ ท่านละ 5% ของกำไร คูณด้วยจำนวนที่ตีพิมพ์

เกณฑ์ในการตัดสินคืออะไร

ทางเรามีคณะกรรมการในการตัดสินกว่าสิบท่าน ทั้งกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ลิลลี่เฮ้าส์ และนักเขียนยูริท่านอื่นๆที่เข้าร่วมโปรเจค โดยเราตัดสินจาก ความสวยงามของภาษา การตีความ-ความสอดคล้องของสีที่เลือกและเรื่องสั้นนั้นๆ ความกลมหล่อมพอดีคำของเรื่องสั้น และอื่นๆ

จำกัดจำนวนเรื่องที่ส่งไหม

ไม่จำกัดจำนวนเรื่องที่ส่งนะคะ สามารถส่งเข้ามาได้เลยค่ะ รอบตัดสินกรรมการจะเป็น blind vote ไม่เห็นชื่อคนส่งค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม